Som interiørarkitekt er det viktig at ein er...

 

* Lydhør ovanfor kunden.

 

* Bevisst på brukarbehov og dei økonomiske forutsetningane..

 

 Vakre interiør skal og fungere i praksis.

 

 

 

Kristin Garatun

Interiørarkitekt MNIL

 

Kontakt:

Raundalen

5700 Voss

 

Send epost

 

Tlf:

91 57 05 47 /

56 51 49 00

 

Kontortid:

9.00-15.30

 

 

 

 

 

       

Illustrasjon av ombygging - Granvin herad, gang i 1.etg.

 

 

Illustrasjon av montervegg - Sverresplass 1, samarbeid med int.ark. Unni Bryn

 

 

Planlegging av påbygg- privat

 

 

   

3d Illustrasjon av møterom - Vik verk, samarbed med int.ark Unni Bryn

 

 

Golvplan - Granvin kommune sitt nye servicesenter... ferdig sommar 08

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester

 

* Prosjektering av   offentlege og private rom

 

* Kartlegging og analyse av brukarbehov

 

* Forslag til farge, materiale, møblering og belysning

 

* Visualisert med

skisser, perspektivteikningar, collage,planteikningar riss og 3D teikningar.

 

Kontakt med leverandørar og dei ulike aktørane på prosjektet.

 

* Utarbeiding av teikningar til handtverkarane

og prosjekt-beskrivelse

 

* Utteikning av skjemateikningar for skreddarsydde løysingar.

 

Tek imot både små og store oppdrag.

 

 

 

 

Garatun.no © 2009