Som interiørarkitekt er det viktig at ein er...

 

* Lydhør ovanfor kunden.

 

* Bevisst på brukarbehov og dei økonomiske forutsetningane..

 

 Vakre interiør skal og fungere i praksis.

 

 

 

Kristin Garatun

Interiørarkitekt MNIL

 

Kontakt:

Raundalen

5700 Voss

 

Send epost

 

Tlf:

91 57 05 47 /

56 51 49 00

 

Kontortid:

9.00-15.30

 

 

 

 

 

 

Jobba frå 1995 til 2006 ved Folgefonn Design Senter as, som produserte av skreddarsydde innreiingar

Der hadde eg ansvaret for kundekontakt, utteikning av løysingar, pristilbod, tilrettelegging for produksjon, oppfølging av underleverandørar  mm.

Kundane var private, samt hotell og restaurantar.

 

Viser her nokre bilder av spesiallaga innreiingar til private hus og hytter....

 

Garderobe under skråtak i tømmerhytte.

 

 

    

 Spesiallaga innreiing til villa i Louize-Seize stil - himmleseng og baderomsinnreiing.

 

 

 

Kjøkkeninnreiingar i heiltre

 

 

 

 

Tjenester

 

* Prosjektering av   offentlege og private rom

 

* Kartlegging og analyse av brukarbehov

 

* Forslag til farge, materiale, møblering og belysning

 

* Visualisert med

skisser, perspektivteikningar, collage,planteikningar riss og 3D teikningar.

 

Kontakt med leverandørar og dei ulike aktørane på prosjektet.

 

* Utarbeiding av teikningar til handtverkarane

og prosjekt-beskrivelse

 

* Utteikning av skjemateikningar for skreddarsydde løysingar.

 

Tek imot både små og store oppdrag.

 

 

Garatun.no © 2009