Som interiørarkitekt er det viktig at ein er...

 

* Lydhør ovanfor kunden.

 

* Bevisst på brukarbehov og dei økonomiske forutsetningane..

 

 Vakre interiør skal og fungere i praksis.

 

 

 

Kristin Garatun

Interiørarkitekt MNIL

 

Kontakt:

Raundalen

5700 Voss

 

Send epost

 

Tlf:

91 57 05 47 /

56 51 49 00

 

Kontortid:

9.00-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Bilde frå tannlegekontoret til Erik Barman

Stallgata 7, 5700 Voss - ferdigstillt våren 2008.

  

Bakgrunn:

Var ferdig utdanna  i 1995 ved Statens høgskule for kunsthandverk og Design i Bergen, institutt for interiørarkitektur og møbeldesign med hovudfag innanfor møbeldesign.

Jobba frå 1995 til 2006 ved Folgefonn Design Senter as i Jondal, som produserte av skreddarsydde innreiingar.

Der hadde eg ansvaret for kundekontakt, utteikning av løysingar, pristilbod, tilrettelegging for produksjon, oppfølging av underleverandørar  mm.

Kundane var private, samt hotell og restaurantar.

 

Starta eigen praksis som interiørarkitekt på Voss i 2007.

Er glad i å bruke fargar og lys som virkemiddel i interiør.

 

Tjenester

 

* Prosjektering av   offentlege og private rom

 

* Kartlegging og analyse av brukarbehov

 

* Forslag til farge, materiale, møblering og belysning

 

* Visualisert med

skisser, perspektivteikningar, collage,planteikningar riss og 3D teikningar.

 

Kontakt med leverandørar og dei ulike aktørane på prosjektet.

 

* Utarbeiding av teikningar til handtverkarane

og prosjekt-beskrivelse

 

* Utteikning av skjemateikningar for skreddarsydde løysingar.

 

Tek imot både små og store oppdrag.

 

 

 

 

Garatun.no © 2009